ഗുരുവായൂരിൽ വീണ്ടും കണ്ണന്റെ അവതാരം! അത്ഭുതം – ഞെട്ടി ഭക്തർ!

പണ്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പൂഴിക്കുന്നത്ത് ഉപ്പുകുറ്റൻ എന്ന് പേരുള്ള അസാമാന്യ ശരീരപുഷ്ടിയുള്ള ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അയാൾക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല നല്ല ശരീരവും നല്ല പൊക്കവും നല്ലൊരു ശരീരം പുഷ്ടിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പല പണികളും ഒക്കെ ചെയ്തു ചേർത്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാത്രം കഴുകലും ആണ്ടം കോരികളിലും ചകിരിയും മടലും ഒക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതും വിറക് കീറുന്നതും.

   

ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പണികളെല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് നല്ല പൊണ്ണത്തടിയുള്ള നല്ല നീളവും അതിനൊത്ത ശരീരവും വണ്ണം ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മദ്യപാനശീലവും ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഇയാളെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശരീരവും അതിനൊത്ത വണ്ണവും ഉള്ള ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു .

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെത് എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ജോലിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രം നിറയെ ഒരു ഉരുളി നിറയെ ചോറ് നൽകുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അപ്പചോറൊക്കെ ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പറയുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ചെറിയ അഭിഷേകം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്.

അത്തരത്തിൽ ദേഷ്യക്കാരൻ ആയ അല്പം ക്രൂരനുമായ എല്ലാവരും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അടുത്ത സംസാരിക്കാനൊക്കെ അറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ ആഹാരം ഒക്കെ കഴിച്ച് മദ്യപിച്ച് ആ പരിസരത്ത് ഒക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *