കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കു.കാര്യസാദ്യം ഉറപ്പ്!

തന്റെ ഭക്തരെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാക്കുന്ന നാഥനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ എന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് മനസ്സുരുകി വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്തി സഹായം വർഷം ചൊരിയുന്ന ഒരു ദേവനാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം കണ്ണൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും.

   

കാരണം ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണന്റെ ഒരു അനുഭവമെങ്കിലും അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഭവം നടന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ വന്നു സഹായിക്കാൻ മടി കാണിക്കാത്ത ദേവനാണ് ചിലപ്പോൾ പല വേഷത്തിൽ ആയിരിക്കും വന്നു നമ്മളേ സഹായിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് .

എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പോയത് കണ്ണനാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നാ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അത് വായിച്ച് അറിയുമ്പോൾ കണ്ണന്റെ ലീലകളും ആ ഒരു കൃപയും ഒക്കെ വായിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനെ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷവും ആനന്ദവും ആണ് അത്രത്തോളം ആണ് കണ്ണനും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നമ്മളിൽ ഒരുവനായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരു ദൈവദേവന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു നിന്ന് പലവേഷത്തിലും നമ്മളെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഒന്ന് രസിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്നിട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണൻ എന്റെ കൃഷ്ണാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓടിയെത്തും അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹനിധിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *