ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു പമ്പാണ് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പ് പേശികൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിതമായത് ഈ പേശികൾ ഒരു വ്യക്തി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആ വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പേശികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രാണവായു ലഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ആണ് അതിന് നിർത്താതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള് ഈ പ്രാണവായു പേശികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

   

ഹൃദയത്തിലെരണ്ട് പ്രധാന രക്ത ധമനികൾക്ക് അകത്തു കൂടെയാണ് കൊറോണറി ആട്രിസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പേശികളുടെ പുറത്തു കൂടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് അകത്ത് തടസ്സം വന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലെ ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ പേശികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രാണവായു പോ ആഹാരം ലഭിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത്?.

നമുക്ക് പ്രായം ഉയർന്ന സമയത്ത് കുഴലുകൾക്കകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്തക്കുഴൽനകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയത്തിലെ രക്ത ധമനികളുടെ വ്യാസം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അത് 40% വരെയും 80 ശതമാനം വരെയും ആകാം 80% അല്ലെങ്കിൽ 90% ബ്ലോക്ക് വന്നു വ്യാസം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ ആ ഭാഗത്ത് രക്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായും.

നിലച്ചു പോകുന്നു അതിലൂടെ ഓക്സിജൻ കടന്നു പോകത്തില്ല പ്രാണവായു പോഷാഹാരങ്ങൾ കടന്നു പോകത്തില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ പേശികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രാണവായു കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്താണ് ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *