ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രസീതയാക്കുവാൻ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം!

ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നിലവിളക്ക് അതിനാൽ തന്നെ ഏവരും ഈ വിളക്ക് വീടുകളിൽ കൊളുത്തുന്നതും ആണ് ചിലർ നിലവിളക്ക് രാവിലെയും ഒട്ടുമിക്കവരും വൈകുന്നേരവും ചിലർ രണ്ടു നേരവും വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതും ആണ് തിന്മയുടെ അന്ധകാരം അകറ്റി നന്മയുടെ വെളിച്ചം നിലനിർത്തുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് .

   

നിലവിളക്കിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗവും ബ്രഹ്മാവിനെയും തണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാനേയും മുകൾഭാഗം പരമശിവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ നിലവിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും പ്രകാശം സരസ്വതി ദേവിയെയും ചൂട് പാർവതി ദേവിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ സകല ദേവദാസാന്നിധ്യം ഉള്ള പ്രതീകമാണ് നിലവിളക്ക് എന്നു പറയുന്നത് .

അതിനാൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ മനശുദ്ധിയും ശരീരശുദ്ധിയും നിർബന്ധമാകുന്നു ശത്രു ദോഷം തടസ്സങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അകറ്റുവാനും വീടുകളിൽ സമ്പൽസമൃദ്ധി വന്ന ചേരുവാനും ലക്ഷ്മിദേവിയെ പ്രസീതയാക്കുവാനും ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ എപ്പോൾ എങ്ങനെ വിളക്ക് തെളിയിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വിളക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിനു മുൻപും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപായും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും എന്നാണ് വിശ്വാസം തുളസിയില കൊണ്ട് വെള്ളം തെളിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വിളക്ക് കൊളുത്താവൂ എന്ന അഭിപ്രായവും നിലനിൽക്കുന്നു രാവിലെ കിഴക്കേനെ അഭിമുഖമായിട്ട് വേണം തിരി തെളിയിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *