ആമാശ കാൻസറിന്റെ തുടക്കം ഗ്യാസിൽ നിന്നോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവഗണിക്കരുത്

ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഇത് നമ്മളിൽ പലരും പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ വളരെ നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിന് പിറകിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം ഈ അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്ന പ്രശ്നവും അതേപോലെതന്നെ ആമാശ ക്യാൻസറും അതു തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന്റെ ഒരു ബന്ധമെന്നും അതങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

   

ഈ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അഥവാ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് സാധാരണയായി സന്തുലിത അവസ്ഥയിലാണ് അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാറ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും അപ്പോൾ അത് കാരണം.

ആമാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ തോലിനെ ഒരെണ്ണം അനുഭവപ്പെടുകയും അതുകാരണം ആണ് ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകാറ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സ്ട്രെസ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്ക് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ കാണാറുള്ളത്.

സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് മദ്യപാനശീലം ഉള്ളവർക്ക് ഇതേപോലെ അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലരിൽ എച്ച് പൈലോറി പ്രത്യേകതരം ഒരു അണുവാണ് അത് ആമാശയത്തിലുള്ളവർക്ക് കൂടെ കൂടെ ഇതുവരെ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ വേദനസംഹാരികൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം വരാം അപ്പോ ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഈ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് സാധാരണയായി ഒരു പുകച്ചില് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എരിച്ചിൽ പോലെയൊക്കെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക.ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *