ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് ഈ മൂന്നു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ?

നമസ്കാരം നാമേവരും ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നവരാണ് എന്നാൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഏവരും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാം ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലെങ്കിലും വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് ഇവ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ വീടുകളിൽ സർവൈശ്വര്യങ്ങളും അതേപോലെതന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും നേടുവാൻ സാധിക്കും.

   

എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ തന്നെ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനി ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ഏവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചർച്ച നടത്തുമ്പോഴും നാം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രധാന വഴിപാടുകൾ പാർവതി ദേവിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുഷ്പങ്ങൾ ആണ് ചെത്തി ചെമ്പരത്തി എന്നിവ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷം തന്നെയാകുന്നു .

സ്വയംവരാർച്ചയും നീർത്തടങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഏറ്റവും ഉത്തമ തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ ദേവിയുടെ ഈ വഴിപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ പൂർണ്ണതോട് കൂടെ തന്നെ നടത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭദ്രകാളി ചാമുണ്ഡേശ്വരി യും എന്നീ ദേവതകൾക്ക് പുഷ്പങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചെമ്പരത്തിയെ ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ എന്നിവയാകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി ഭദ്രകാളി അഷ്ടോത്തര ശത നാമാർച്ചന ലളിതാ സരസ്വത അർച്ചന എന്നെ അർച്ചനകൾ ചെയ്യുന്നതും കൂട്ടുപായസം കടുംപായസം എന്നിവ ചെയ്യുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു .

ശത്രുനാശം ഊർജ്ജസ്വലത അലസി മുക്തി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആകുന്നതും കൂടാതെ കുജദോഷശാന്തി എന്നിവയും ഫലങ്ങളായി വന്നുചേരും ഇവ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ എണ്ണ വിളക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നിവ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *