ആയിരം വർഷമായി നിധിക്ക് കാവിൽ നിൽക്കുന്ന നാഗമോ? പാണ്ഡവരുടെ ആഭരണം പോലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ട്

നമസ്കാരം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുതന്നെ നിധിയാല്‍ പ്രസിദ്ധമായ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ നിധിയുള്ളതിനാൽ വൻ സുരക്ഷ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്നാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മഹാഭാരത കാലം തൊട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ശതകോടിയിലധികം നിധിയുണ്ട് എന്നാൽ അധികാരികൾക്കും മനുഷ്യനവും ആർക്കും തന്നെയും ഈ നിധിയുടെ വ്യാപ്തി ഇന്നും അളക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും ഒരു സുരക്ഷയും ഈ നിധിയും ക്ഷേത്രത്തിനും അവർ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം .

   

ഈ അൽഭുത ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും നിധി കാക്കുന്ന ആ ശക്തി ശാലിയായ നാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മഴയുടെ ദേവനായ കാമറൂ നാഥ് ദേവന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും കാംറു മലനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വർഷം ജൂൺ പതിനാലാം തീയതി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന്റെയും പ്രാദേശികരും തീർത്ഥാടകരും ഒഴുകിയെത്തുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത് മഹാഭാരത കാലം തൊട്ടേ ഈ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് നിധിയുള്ള കുമാർവാ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മലമുകളും കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ബാർ വൈദികന്റെ ബലിക്ക് ശേഷം മഹായോദ്ധാവിന്റെ ശരീരം ഇവിടെയും ശിരസ് മറ്റൊരു സൂക്ഷിച്ചു യുദ്ധവസാനം ഇവിടെ പാണ്ഡവർ വരുകയും ഉണ്ടായി ബാർബറികാരന്റെ ശരീരമാണ് കാമറൂൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

പാണ്ഡവരുടെ അവസാന യാത്രയിൽ അവർ ഇവിടെ വരുകയും കാമറുവിനെ ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് അവരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഭീമസേനൻ തന്റെ കൈകളാൽ ഇവിടുത്തെ തടാകം നിർമ്മിച്ചു പിന്നീട് ഈ തടാകത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *