ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ? പരമശിവൻ കൂടെയുണ്ട്!!

നമസ്കാരം സൃഷ്ടിയുടെയും സംഭാരത്തിന്റെയും ദേവനാണ് പരമശിവൻ കൂടാതെ തന്റെ ഭക്തരുടെ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് സംപ്രീതനാകുകയും അതേപോലെ തെറ്റുകളിൽ ഷീപ്രകോപിയും ആകുന്നു മഹാദേവൻ നമ്മളിൽ പ്രസന്നനാകുമ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിൽ കാണിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഭഗവാനെ കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശിവരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യണം .

   

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മുൻപേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരമശിവൻ നമ്മളിൽ പ്രസന്നനാണ് എങ്കിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ കാണിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം മുൻകൂട്ടി കാണുക ചിലരെങ്കിലും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുക ചിലപ്പോൾ അവ സംഭവിച്ചു എന്നുപോലും വിചാരിച്ചതിനു ശേഷം നാം കണ്ട കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ അരങ്ങേറുന്നു ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃപ നമ്മളിലുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയൊരു ലക്ഷണമാണ്.

ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി സ്വപ്നത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പകൽസമയത്തായാലും നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളിലെ ഊർജ്ജം ദേവിക ഊർജ്ജവുമായി രേഖയിൽ വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവമുണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലായും നിത്യേന ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ സിദ്ധി കൈവരുന്നത് എന്തിരുന്നാലും സാധാരണ വ്യക്തികൾക്കും ഈ കഴിവ് പ്രകടമാകുന്നു പറയുന്നത് സത്യമാകുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലർ കരുനാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്തു പറഞ്ഞാലും സത്യമാകുമോ .

അതിനാൽ പലരും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ചിലർക്ക് കരിനാക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാത്തത് അവർ പറയുന്നു ഇതു ഉടനെ സത്യമാവുകയും അവർ തന്നെ ഇതു കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ആ വ്യക്തിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *