ഭക്തർ കൈയിൽ ഈ ചരട് കെട്ടിയാൽ തനിയെ പണം തേടി വരും!

നമസ്കാരം നാം പലരും പലരുടെയും ദേഹത്ത് പലനിരത്തിലുള്ള ചെരഡുകളും കാണുന്നതാണ് ചിലർ ഇത് വിശ്വാസത്തോടെ ജപിച്ച ധരിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ ചരടും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ദൃഷ്ടി ദോഷം ശത്രു ദോഷം ബാതാ ദോഷം എന്നിവയെ ചെറുക്കാൻ ചരടോ ജപിച്ചു കെട്ടുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു.

   

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചരടുവും അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തിന്റെയും ഒരു ഘടകമാകുന്നു ജ്യോതിഷ പ്രകാരം പൂർണ്ണ ഉത്തമമായ പൂജാ കർമ്മേ മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിലൂടെയും ജപിച്ച് നൽകുന്നത് ഇതിനാൽ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയും ചൈതന്യവും ലഭിക്കുന്നതും ആണ് ഇതിനാൽ ഈച്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ഭയമില്ലാതെ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെയും രഹിതമായി അഭിമുഖീകരിക്കുകയും സഹായിക്കുന്നതും ആണ് .

മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വെറുതെ ചെരുച്ചാൽ പോലും അനുകൂലമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നതും ആണ് നവഗ്രഹങ്ങളിലെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ ഓരോ നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനാൽ ഓരോ നിറത്തിലുള്ള ചരട് നാം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിവിധതരത്തിലുള്ള ചരടുകൾ ധരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചുവന്ന ചരട് ചുവപ്പ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന നിറമാകുന്നു.

ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചുവന്ന ചരട് ജപിച്ച കെട്ടുന്നതിലൂടെ ശത്രു ദോഷവും ഇല്ലാതെയാകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ബാതാ ദോഷം മാറുവാനും ചുവപ്പ് ചരട് ശരീരത്തിൽ ധരിക്കാവുന്നതാണ് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഈ ചരട് ധരിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *