18+ പുരുഷന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്ത്രീ രഹസ്യങ്ങൾ! സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സസ്ത്രം!

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പൊതുവേ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളായിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് ഏതൊരു ആശുപത്രി എടുത്താലും അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇത്രയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ .

   

ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഹോർമോണിൽ ചേഞ്ചസ് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരെ സാരമില്ല കുറച്ചുകൂടി പോകട്ടെ ഇനി ആശുപത്രി കയറിയാൽ എന്നെ അവിടെ പിടിച്ച് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്.

പക്ഷേ ശരിക്കും എന്താണ് കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ മനശാസ്ത്രം ആണ് ഒരു ഫീമെയിൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷൻ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞപ്രാവശ്യം ഞാൻ സ്ത്രീകളെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെതന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് .

പുരുഷന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്ത്രീകളുടെ കുറച്ച് രഹസ്യങ്ങളാണ് ഫീമെയിൽസ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ് ബൈ സ്റ്റെപ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള രീതിയിൽ ആകുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *