നാഗരാജാവ് നേരിട്ട് ദർശനം നൽകുന്ന അത്യപൂർവ്വ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രം! മനസ്സിൽ നേർന്നു പോയാൽ നടന്നിരിക്കും!

നാഗ ദൈവങ്ങളെയും നാഗരാജാവിനെയും നാഗയക്ഷിയമ്മയും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യത്തോടെ ആരാധിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹവുമാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടേത് നാഗരാജാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ആയില്യം മഹോത്സവം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മണ്ണാറശാല വെട്ടിക്കോട് പോലെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്.

   

നമ്മൾ അനുഗ്രഹം ആ ഒരു ശക്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നാഗരാജാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാഗരാജാവ് എല്ലാ മാസവും സ്ഥിരം ഒന്നാം തീയതി നേരിട്ട് എത്തി പുഴകടന്ന നീന്തി നേരിട്ടുവന്ന് 41 ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടികൊണ്ട് ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതാണ്.

ആ ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം അത്തരത്തിൽ അത്ഭുതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞുവരുന്നത് തട്ടേക്കാട് ശ്രീ മഹാദേവ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് കോതമംഗലത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ തട്ടേക്കാട് ശ്രീ മഹാദേവ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം മഹാദേവനും മഹാവിഷ്ണുവും തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ എന്നു പറയുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാഗരാജാവിന് ആണ് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം പേരും പ്രശസ്തിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നാഗരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ നാഗദൈവം പുഴ നീന്തികടന്ന് വന്ന ദർശനം നൽകുന്നു ജീവനോടെയുള്ള ഭാഗം ദർശനം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഇവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *